โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี

  • 10 ธันวาคม 2561
  • 840 ครั้ง
วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี

วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 
.
โดยรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทางราชการจึงกำหนดให้ วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ
.
#วันรัฐธรรมนูญ
#ประหยัดพลังงาน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งเเชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายเเละเเผนพลังงาน