โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ปิด ปลด ปรับ ขยับใกล้กัน

  • 6 ธันวาคม 2561
  • 684 ครั้ง
ปิด ปลด ปรับ ขยับใกล้กัน

ปิด…ไฟดวงที่ไม่จำเป็น
ปลด...ปลั๊กเมื่อเลิกใช้
ปรับ...อุณหภูมิแอร์ที่เหมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส
ขยับมา...นั่งใกล้ๆ กัน ทำอะไรในพื้นที่เดียวกัน
.
พลังงานจะยั่งยืน ถ้าเรารู้จักประหยัด ปรับนิสัยใช้ไฟยับตั้งแต่วันนี้ ค่าไฟจะได้ไม่บานนะจ๊ะ
.
#ประหยัดพลังงาน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน