โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Office ที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ต้องเป็นแบบ Co-Working Space

  • 26 พฤศจิกายน 2561
  • 754 ครั้ง
Office ที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ต้องเป็นแบบ Co-Working Space

Office ที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ต้องเป็นแบบ Co-Working Space จะได้ช่วยเรื่องทรัพย์!!! ก็ Office แบบเดิมทำงานแยกกันเป็นคอก ใช้พื้นที่เยอะ เปิดไฟก็หลายดวง เเอร์หลายตัว แบบนี้มีแต่เปลืองกับเปลือง หากลองปรับ Office ให้เป็นแบบ Co-Working Space ที่มีแนวคิดใช้พื้นที่และฟังก์ชั่นอุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกัน ทำให้เกิดการประหยัดและลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
.
แค่รู้จักใช้ รู้จักแชร์ร่วมกัน ช่วยประหยัดพลังงานประเทศชาติได้เยอะเลย
.
#ประหยัดพลังงาน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ 
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน