โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เช้าวันจันทร์ที่สดใส เราไปทำงานที่เรารักกันเถอะ!!

  • 19 พฤศจิกายน 2561
  • 2012 ครั้ง
เช้าวันจันทร์ที่สดใส เราไปทำงานที่เรารักกันเถอะ!!
เช้าวันจันทร์ที่สดใส เราไปทำงานที่เรารักกันเถอะ!!
มีพี่เรียกพี่ มีน้องเรียกน้อง มีเพื่อนพ้องแถวบ้านก็เรียกมา ไปด้วยกัน ทางเดียวกัน ประหยัดกว่า จะแยกกันไปทำไมละ ในเมื่อที่ทำงานอยู่ใกล้กัน 
.
มิตรภาพดีๆ เกิดได้จากเพื่อนร่วมทาง วันนี้หามิตรร่วมทางได้หรือยังละ
.
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ 
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน