โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ขับรถใช้น้ำมัน ขับจักรยานใช้ไขมันนะตัวเธอ~

  • 7 พฤศจิกายน 2561
  • 757 ครั้ง
ขับรถใช้น้ำมัน ขับจักรยานใช้ไขมันนะตัวเธอ~
ขับรถใช้น้ำมัน ขับจักรยานใช้ไขมันนะตัวเธอ
ก็แหมมม...เดินทางใกล้ๆ ใช้จักรยานก็ได้นะครับคุณพี่ มลพิษไม่มี แถมได้สุขภาพดีๆ อีกน้า
.
รวมพลังหาร 2 ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพราะการประหยัด นํ้ามัน เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
.
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน