โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

พรุ่งนี้ (31 ตุลาคม) นอกจากเป็น 'วันฮาโลวีน' แล้ว ยังเป็น 'วันออมแห่งชาติ'

  • 30 ตุลาคม 2561
  • 1245 ครั้ง
พรุ่งนี้ (31 ตุลาคม) นอกจากเป็น

พรุ่งนี้ (31 ตุลาคม) นอกจากเป็น 'วันฮาโลวีน' แล้ว ยังเป็น 'วันออมแห่งชาติ'

เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม
.
การประหยัดพลังงานก็เช่นกันหากคิดก่อนใช้พลังงานทุกครั้ง เท่ากับเป็นการออมพลังงานให้ลูกหลานของพวกเรามีใช้ในวันข้างหน้า
.
#ประหยัดพลังงาน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2