โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Shuttle Bus ลดใช้รถส่วนตัว สู่รถส่วนรวม

  • 26 ตุลาคม 2561
  • 899 ครั้ง
Shuttle Bus ลดใช้รถส่วนตัว สู่รถส่วนรวม
Shuttle Bus ลดใช้รถส่วนตัว สู่รถส่วนรวม
.
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีรถยนต์ส่วนบุคคลถึงกว่า 37 ล้านคัน (จำนวนรถจดทะเบียนสะสม ปี 2561) ถ้าหากร้อยละ 10 ของจำนวนนี้ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมานั่งรถส่วนรวมอย่าง Shuttle Bus รถบริการสาธารณะ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะช่วยประหยัดน้ำมันได้มหาศาลเลยทีเดียว
.
แค่หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะบางวัน เดินทางในระยะทางสั้นๆ แทนการใช้รถส่วนตัว ช่วยลดใช้น้ำมัน แถมยังประหยัดเงินคุณ
.
จอดรถไว้บ้านอีกหนึ่งวิธีช่วยชาติประหยัดน้ำมัน
.

#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน