โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

  • 23 ตุลาคม 2561
  • 2048 ครั้ง
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของ
พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
.
พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”
.
ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
.
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
.
#วันปิยมหาราช
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน