โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ปล่อยให้ยางอ่อนเหมือนใจ มีแต่เจ็บ!

  • 20 ตุลาคม 2561
  • 635 ครั้ง
ปล่อยให้ยางอ่อนเหมือนใจ มีแต่เจ็บ!

ปล่อยให้ยางอ่อนเหมือนใจ มีแต่เจ็บ!
.
วันหยุดยาวนี้ ก่อนออกเดินทาง อย่าลืมเช็กลมยางกันให้ดี เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน ทางที่ดี ควรเติมระดับความดันลมยางให้เหมาะสมตามสเปกของรถ ช่วยประหยัดน้ำมันได้ หายเจ็บชัวร์!
.
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน