โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เช็กทางที่ถูก เลือกทางที่ใช่ ลดใช้พลังงาน

  • 21 ตุลาคม 2561
  • 801 ครั้ง
เช็กทางที่ถูก เลือกทางที่ใช่ ลดใช้พลังงาน

เช็กทางที่ถูก เลือกทางที่ใช่ ลดใช้พลังงาน
.
วันหยุดนี้ มาขับขี่แบบหาร 2 ก่อนเดินทางไปไหน ควรวางแผน เช็กเส้นทางดีๆ จะได้ถึงที่ตรงเวลา ไม่ต้องวนหาให้เปลืองน้ำมัน ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ชีวิตมีแต่จะเซฟ
.
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน