โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

รู้หรือไม่ ขับรถไม่ถูกวิธี มันสิ้นเปลืองน้ำมันแค่ไหน

  • 17 ตุลาคม 2561
  • 894 ครั้ง
รู้หรือไม่ ขับรถไม่ถูกวิธี มันสิ้นเปลืองน้ำมันแค่ไหน

รู้หรือไม่ ขับรถไม่ถูกวิธี มันสิ้นเปลืองน้ำมันแค่ไหน

การออกรถกระชาก 10 ครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันถึง 100 ซีซี ซึ่งน้ำมันจำนวนนี้ทำให้รถวิ่งได้ไกลถึง 700 เมตร 

แบบนี้ต้องหยุดออกตัวแรง คิดก่อนออกรถทุกครั้ง ค่าน้ำมันไม่แซงหน้าเงินในกระเป๋าเเละไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน แบบนี้สิหาร 2
.
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ 
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน