โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

“ความพอเพียงที่พ่อปลูกฝัง ลูกจะทำ และใช้อย่างรู้คุณค่า เพราะทุกครั้งที่ผมประหยัด ผมจะรู้สึกเหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ”

  • 12 ตุลาคม 2561
  • 630 ครั้ง

 

“ความพอเพียงที่พ่อปลูกฝัง ลูกจะทำ และใช้อย่างรู้คุณค่า เพราะทุกครั้งที่ผมประหยัด ผมจะรู้สึกเหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ”
.
รวมพลังหาร 2 ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจะสานต่อชีวิตพอเพียง ชีวิตหาร 2 ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต้นแบบความพอเพียงของปวงชนชาวไทย 
.
#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ
#ชีวิตพอเพียง 
#ชีวิตหาร2 
#รวมพลังหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน