โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ควายไหมพี่ ควายไหมครับ (สะพาน) ควายขึ้นรถ ชิดในเลยครับพี่

  • 11 ตุลาคม 2561
  • 676 ครั้ง

ควายไหมพี่ ควายไหมครับ (สะพาน) ควายขึ้นรถ ชิดในเลยครับพี่ 
.
มาก่อน ขยับชิดใน วัฒนธรรมแบบไทยๆ ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดน้ำมัน แบบนี้สิหาร 2
.
#แบบนี้สิหาร2
#ประหยัดน้ำมัน
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน