โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันปลอดรถ (Car Free Day)

  • 22 กันยายน 2561
  • 724 ครั้ง
วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันปลอดรถ (Car Free Day)
วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันปลอดรถ (Car Free Day) ที่กว่า 50 องค์กรจากกว่า 20 ประเทศกำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน หรือปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ด้วยตระหนักถึงวิกฤตจราจรติดขัดในเมืองหลวง ในปี พ.ศ. 2516 จึงได้สานต่อแนวคิดการเกิดเป็นวันปลอดรถสากล
.
จุดประสงค์หลักคือ ลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดมลพิษ และแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน
.
รวมพลังหาร 2 อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงาน ด้วยการแบ่งปันพลังงานกันใช้ เพียงแค่จอดรถไว้บ้าน ขึ้นรถขนส่งสาธารณะ ใช้ร่วมกัน ไปด้วยกัน
1 คน 1 คัน = เปลือง
1 คัน 40 คน = ไม่เปลือง
เริ่มสร้างวัฒนธรรมลดใช้พลังงานได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่วันนี้ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
.
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราทุกคนจะทำอะไรร่วมกัน มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 หันมาแบ่งพลังงานใช้ร่วมกัน “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”
.
#วันปลอดรถ #CarFreeDay
#แบบนี้สิหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน