โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี

  • 20 กันยายน 2561
  • 859 ครั้ง
วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี

วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี โดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล อันเนื่องมาจากตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงค์จักรีถึงสองพระองค์ คือ
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468
นอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ยังขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์เหมือนกันอีกด้วย 
.
วันเยาวชนแห่งชาติมีขึ้นเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศภายใต้คำขวัญเฉลิมฉลองเยาวชนสากลคือ 
“Participation Development and Peace” หรือ 
“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”
.
#วันเยาวชนแห่งชาติ
#แบบนี้สิหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน