โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันที่ 16 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day)

  • 16 กันยายน 2561
  • 876 ครั้ง
วันที่ 16 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day)

 

วันที่ 16 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศโอโซนที่ช่วยกรองรังสี UV และรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาสู่โลกและยังช่วยลดวามร้อนสะสมในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ลดใช้สารซีเอฟซี และสารเฮลอน ซึ่งเป็นตัวทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนอีกด้วย

#worldozoneday
#แบบนี้สิหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน