โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันหยุดทั้งทีต้องปิดสวิตช์ ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านดีกว่า

  • 9 กันยายน 2561
  • 967 ครั้ง
วันหยุดทั้งทีต้องปิดสวิตช์ ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านดีกว่า

วันหยุดทั้งทีต้องปิดสวิตช์ ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านดีกว่า
.
ก่อนออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ไม่ลืมปิดสวิตช์ไฟ ค่าไฟจะได้ไม่ต้องจ่ายแพง เอาไปจ่ายเรื่องเที่ยวแทนดีกว่าเยอะ แบบนี้สิหาร 2 ~
.
#แบบนี้สิหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน