โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

#ขอเพลงโดนๆ ให้เค้าหน่อย......!!

  • 8 กันยายน 2561
  • 1006 ครั้ง
#ขอเพลงโดนๆ ให้เค้าหน่อย......!!

#ขอเพลงโดนๆ ให้เค้าหน่อย......!!
.
สามีใจกล้า หรือจะสู้วาจาศักสิทธิ์ของภรรยาได้
ไม่อยากมีปัญหากับภรรยา กรุณาคิดก่อนใช้พลังงาน!!
.
#แบบนี้สิหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน