โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ลืมไม่ลง คงไม่ลืม ก็ภาพบิลเดือนก่อนๆ มันติดตา ค่าไฟพุ่งทะลุมิเตอร์ซะขนาดนี้ เห็นทีเดือนนี้ต้องโชว์…

  • 31 สิงหาคม 2561
  • 1152 ครั้ง
ลืมไม่ลง คงไม่ลืม ก็ภาพบิลเดือนก่อนๆ มันติดตา ค่าไฟพุ่งทะลุมิเตอร์ซะขนาดนี้ เห็นทีเดือนนี้ต้องโชว์…

ลืมไม่ลง คงไม่ลืม ก็ภาพบิลเดือนก่อนๆ มันติดตา ค่าไฟพุ่งทะลุมิเตอร์ซะขนาดนี้ เห็นทีเดือนนี้ต้องโชว์…
.
ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดแอร์ ไม่มีไรมาก...แค่โชว์ OFF หลังเลิกใช้งาน เท่านี้ก็เซฟค่าไฟเดือนนี้ได้แล้ว
.
#คนมันSave
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน