โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เวลาคับขัน ดึงทิชชูพรึ่ดดดด รู้ไหม เราใช้ทิชชูเปลืองขนาดไหน!

  • 28 สิงหาคม 2561
  • 2458 ครั้ง
เวลาคับขัน ดึงทิชชูพรึ่ดดดด รู้ไหม เราใช้ทิชชูเปลืองขนาดไหน!
เวลาคับขัน ดึงทิชชูพรึ่ดดดด รู้ไหม เราใช้ทิชชูเปลืองขนาดไหน!
.
คุณเอ๊ยยย จะมีอะไรสุขใจไปกว่าห้องน้ำที่มีทิชชู คนไทยจึงชอบใช้ทิชชูมาก หยิบมาครั้งหนึ่งเฉลี่ยยาวถึง 8 แผ่น หรือประมาณปีละ 120 ม้วน\คน ถ้าคูณราคาทิชชูที่ทุกคนในประเทศซื้อ เราจะเสียเงินในการซื้อทิชชูถึงปีละ 4,300 ล้านบาท สูญเสียต้นไม้ที่สละชีพกลายเป็นทิชชูให้เราใช้ถึงปีละ 119,000 ต้น นอกจากนี้ยังเสียพลังงานในการผลิตกระดาษทิชชูจำนวนมาก
.
หากเราใช้ทิชชูครั้งละ 3 แผ่น จะช่วยลดการใช้ทิชชูเหลือ 48 ม้วนต่อคนต่อปี ลดการตัดต้นไม้ได้ถึง 37,200 ต้นต่อปี ที่สำคัญช่วยลดพลังงานการผลิตไปได้มาก
.
รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้ทิชชูทุกครั้ง มาช่วยกันลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองพลังงานกันเถอะ!
.
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ:Facebook.com/infographic.thailand
.
#คนมันSave
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน