โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เบอร์ 5 เหมือนกัน แต่ไหงดันคนละฉลาก ต่างกันยังไงล่ะเนี่ย?!

  • 22 สิงหาคม 2561
  • 1185 ครั้ง
เบอร์ 5 เหมือนกัน แต่ไหงดันคนละฉลาก ต่างกันยังไงล่ะเนี่ย?!

เบอร์ 5 เหมือนกัน แต่ไหงดันคนละฉลาก ต่างกันยังไงล่ะเนี่ย?!
.
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 จะระบุข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ เช่น ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายต่อปี ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ได้ที่ http://labelno5.egat.co.th/new58/?lang=en
.
ส่วนฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 จะแสดงค่าประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
สามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ได้ที่ http://labelling.dede.go.th/survey/product/list-product-info
.
ถึงหน้าตาจะคล้าย แต่ต่างกันนะเออ รู้จักไว้ ไม่พลาดเรื่องเซฟพลังงานแน่นอนจ้า
.
#คนมันSave
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 #ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน