โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ถอดปุ๊บ ประหยัดปั๊บ เริ่มจากถอดปลั๊กไฟที่ไม่ใช้งาน ต่อด้วยถอดใจจากรักที่เขาไม่เห็นค่า

  • 21 สิงหาคม 2561
  • 1262 ครั้ง
ถอดปุ๊บ ประหยัดปั๊บ เริ่มจากถอดปลั๊กไฟที่ไม่ใช้งาน ต่อด้วยถอดใจจากรักที่เขาไม่เห็นค่า

ถอดปุ๊บ ประหยัดปั๊บ เริ่มจากถอดปลั๊กไฟที่ไม่ใช้งาน ต่อด้วยถอดใจจากรักที่เขาไม่เห็นค่า เจ็บแต่จบ แค่นี้ก็ไม่เสียค่าไฟแพงๆ แล้วยังไม่เสียน้ำตาด้วย
.
#คนมันSave
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน