โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

หลอดไฟ LED ประหยัดกว่าหลอดไฟทั่วไปหรือหลอดไส้กว่า 85%

  • 15 สิงหาคม 2559
  • 1100 ครั้ง
หลอดไฟ LED ประหยัดกว่าหลอดไฟทั่วไปหรือหลอดไส้กว่า 85%

หลอดไฟ LED ประหยัดกว่าหลอดไฟทั่วไปหรือหลอดไส้กว่า 85% และมีอายุใช้งานอึดที่สุด เฉลี่ยประมาณ 15,000 ชั่วโมง หากเปิดใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน จะเปิดใช้ได้นานถึง 5 ปี!

‪#‎หลอดไฟLED ‪#‎ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 ‪#‎รวมพลังหาร2 ‪#‎เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์