โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันที่ 13 สิงหาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคนถนัดซ้ายสากล หรือ Left Hander's Day

  • 13 สิงหาคม 2561
  • 1275 ครั้ง
วันที่ 13 สิงหาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคนถนัดซ้ายสากล หรือ Left Hander

วันที่ 13 สิงหาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคนถนัดซ้ายสากล หรือ Left Hander's Day เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างคนถนัดซ้ายกับคนถนัดขวา 
.
เพราะในสมัยก่อนมักมองว่าการที่มีคนถนัดมือซ้ายถือเป็นความบกพร่องและผิดปกติอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำให้มีการต่อต้านการใช้มือซ้ายเพราะถือว่ามีความผิดปกติ
.
จากสถิติประชากรบนโลกนี้พบว่า คนที่ถนัดขวามีจำนวนมากถึง 85-90% ขณะที่คนถนัดซ้ายมีเพียง 10-15% จึงไม่น่าแปลกใจว่า สิ่งของต่างๆ บนโลกนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อคนถนัดขวามากกว่า 
.
แต่ใครจะรู้บ้างว่าคนที่ถนัดซ้ายจำนวนไม่น้อยที่มีชื่อเสียง อาทิ ไอน์สไตน์, บีโธเฟ่น, เจ้าชายชาร์ลส์, เจ้าชายวิลเลียม, บารัค โอบามา, บิล เกตส์, สตีฟ จ็อบส์, มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ฯลฯ เป็นต้น
.
#คนมันSave
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน