โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เข้าพรรษานี้ ถวายหลอดไฟ LED ที่มีฉลากเบอร์ 5

  • 25 กรกฎาคม 2561
  • 800 ครั้ง
เข้าพรรษานี้ ถวายหลอดไฟ LED ที่มีฉลากเบอร์ 5

เข้าพรรษานี้ ถวายหลอดไฟ LED ที่มีฉลากเบอร์ 5 ช่วยวัดลดค่าไฟ เเถมไม่มีรังสี ยูวี มาทำร้ายญาติโยมด้วยนะเออ

ใจสว่าง หน้าผ่อง วัดประหยัด ช่วยกันบอกต่อ สาธุ

#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน