โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

มาช่วยกัน ‘ประหยัด...ไม่ฟุ่มเฟือย’ เพื่อ ‘แม่’

  • 12 สิงหาคม 2559
  • 821 ครั้ง
มาช่วยกัน ‘ประหยัด...ไม่ฟุ่มเฟือย’ เพื่อ ‘แม่’

มาช่วยกัน ‘ประหยัด...ไม่ฟุ่มเฟือย’ เพื่อ ‘แม่’ ในวันแม่แห่งชาติ ด้วยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และแอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง กันเถอะ!

อ้างอิง : http://goo.gl/K6eSsd 
#‎วันแม่แห่งชาติ #‎แอร์ #‎หลอดไฟLED #‎ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 #‎รวมพลังหาร2#‎เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์