โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

คุณสมบัติดีๆ ของเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากเบอร์ 5 พร้อมทั้งมีค่า SEER สูง

  • 5 สิงหาคม 2561
  • 839 ครั้ง
คุณสมบัติดีๆ ของเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากเบอร์ 5 พร้อมทั้งมีค่า SEER สูง

คุณสมบัติดีๆ ของเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากเบอร์ 5 พร้อมทั้งมีค่า SEER สูง
- อุณหภูมิคงที่ เพราะคอมเพรสเซอร์จะรักษาความเย็นไว้ แต่จะไม่หยุดการทำงานลง โดยไม่ต้องรอให้คอมเพรสเซอร์สตาร์ทใหม่เหมือนเครื่องปรับอากาศทั่วไป
- เย็นเร็วกว่า เพราะคอมเพรสเซอร์จะทำงานในรอบสูงสุดขณะเปิดเครื่องใหม่ๆ ทำให้อุณหภูมิเย็นเร็ว
- ใช้ไฟน้อย เนื่องจากระบบคอมเพรสเซอร์ทำงานลดรอบการทำงาน เมื่อห้องเย็นตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ ระบบจะลดรอบการทำงานลง ทำให้ BTU น้อยลงตามค่า BTU ของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นการประหยัดไฟได้ถึง 30%*
.
*เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบ EER หรือ fixed speed
.
#คนมันSave
#เครื่องปรับอากาศ #เบอร์5
#วัฒนธรรมประหยัด 
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน