โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่า “อุปสรรค” เราก็จะไม่มีวันได้รู้จักกับ “ความพยายาม”

  • 1 สิงหาคม 2561
  • 1206 ครั้ง
ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่า “อุปสรรค” เราก็จะไม่มีวันได้รู้จักกับ “ความพยายาม”

ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่า “อุปสรรค”
เราก็จะไม่มีวันได้รู้จักกับ “ความพยายาม”
ช่วยกันสักหน่อย อะไรไม่ใช้ก็ควรปิด
คิดก่อนใช้สักนิด ชีวิตจะได้ไม่ติด....ภาระ(ค่าไฟ)
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟ ต้องใช้แค่พอดี
ตอนไม่มีจะได้พอใช้ ร่วมพลังเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นหาร 2
ไม่ต้องเศร้าวนไปหรอกเหมียวเอ่ย~~แค่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ให้พอดี ก็พอแล้ว