โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆ…..ที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน~

  • 30 กรกฎาคม 2561
  • 1193 ครั้ง
นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆ…..ที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน~

นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆ…..ที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน~

วันหยุด คนหยุด รถก็หยุด ถนนถึงโล่งงงงง
อยากให้มีอย่างนี้ทุกๆ วัน ต้องร่วมกันสร้างวัฒธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2

1 คัน 1 คน มันก็ติด แต่ 1 คัน หลายคน รถบนถนนก็ไม่ติด

ร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการใช้ร่วมกัน ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์ 

เครดิตภาพ – www.thairath.co.th

#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน