โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Green University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสีเขียวของเมืองไทย (Green University)

  • 11 กรกฎาคม 2561
  • 987 ครั้ง
Green University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสีเขียวของเมืองไทย (Green University)

Green University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสีเขียวของเมืองไทย (Green University) โดยมีรถรางบริการรับส่งนิสิตและ บุคลากรไปยังจุดภายในต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อลดปัญหาการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์กว่า 20,000 คันจอดอยู่ ทำให้การจราจรติดขัด หลังจากที่มหาวิทยาลัยนำรถรางเข้ามาใช้บริการพบว่าปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง ลดการใช้พลังงงาน และที่สำคัญเป็นการ “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

#GreenUniversity
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน