โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

OFO Bike Sharing วัฒนธรรมลดใช้น้ำมัน ผ่านแอปพลิเคชันปั่นจักรยาน

  • 8 กรกฎาคม 2561
  • 1040 ครั้ง

OFO Bike Sharing in Thailand แบ่งปันจักรยานผ่านแอปพลิเคชัน บนแนวคิด Sharing Economy อีกหนึ่งวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน  ที่น่าจับตามอง เพราะ Bike Sharing กลายเป็นเทรนด์การเดินทาง ที่หลายคนเริ่มให้ความสนใจ และหันมาใช้งานแทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว นอกจากจะช่วยลดปัญหารถติด และมลพิษในเมืองแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย
 
ร่วมสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์!
 
#BikeSharing
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน