โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Hamo EV Sharing วัฒนธรรมลดการเดินทางยุคใหม่ ในรั้วมหาลัยไทย

  • 7 กรกฎาคม 2561
  • 661 ครั้ง
 
 
Hamo EV Sharing วัฒนธรรมลดการเดินทางยุคใหม่ ในรั้วมหาวิทยาลัยไทยที่น่าสนใจ อีกหนึ่งแนวคิดดีๆ จากรั้วจุฬาฯ ที่ใช้รถระบบไฟฟ้า เพื่อลดการใช้รถยนต์ในการเดินทางในมหาวิทยาลัย นอกจากประหยัดน้ำมัน แถมยังช่วยลดมลพิษได้อีกด้วย
 
ร่วมสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์!
 
#EVsharing
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์