โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Co-Working Space วัฒนธรรมสังคมออฟฟิศยุคใหม่ หันมาใช้ร่วมกัน

  • 6 กรกฎาคม 2561
  • 1005 ครั้ง

กระแส Co-Working Space มาแรงมากในช่วงนี้ แนวคิดแบ่งปันพื้นที่ทำงาน แบ่งปันทรัพยากร ที่สำคัญยังได้แบ่งปันความคิด ต้นแบบวัฒนธรรมสังคมออฟฟิศยุคใหม่ หันมาใช้พลังงานร่วมกัน แล้วเราก็จะประหยัดไปด้วยกัน

ร่วมสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์!

#CoWorkingSpace
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน