โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันที่ 3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล

  • 3 กรกฎาคม 2561
  • 1161 ครั้ง
วันที่ 3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล

วันที่ 3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล ขอเชิญทุกคนมาสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมใช้ทรัพยากรแบบหาร 2 ด้วยการใช้ถุงผ้า ใช้แก้วส่วนตัว หรือไม่รับภาชนะพลาสติกใดๆ เท่านี้ก็สามารถช่วยโลกได้มากกว่าที่คิด ทั้งช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตและย่อยสลายถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม แค่ร่วมกันไม่รับถุงพลาสติกตั้งแต่วันนี้

#วันปลอดถุงพลาสติกสากล
#ยิ่งใช้ร่วมกัน 
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน