โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ปัจจุบันธุรกิจ Car Sharing มีสมาชิกทั่วโลกรวมประมาณ 6 ล้านคน

  • 2 กรกฎาคม 2561
  • 599 ครั้ง
ปัจจุบันธุรกิจ Car Sharing มีสมาชิกทั่วโลกรวมประมาณ 6 ล้านคน

ปัจจุบันธุรกิจ Car Sharing มีสมาชิกทั่วโลกรวมประมาณ 6 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 26 ล้านคนภายในปี 2020 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ซึ่งมีอัตราการเติบโตของจำนวนสมาชิกจากปี 2012 – 2015 สูงถึง 65% ต่อปี 
มีจำนวนสมาชิกมากสุดที่ 2.3 ล้านคน รองลงมาเป็น ยุโรป 2.2 ล้านคน และอเมริกาเหนือ 1.6 ล้านคน และรถที่ให้บริการรวม 1 แสนคัน นอกจากนี้ ยังมีบางประเทศที่รัฐบาลให้การสนับสนุนจัดตั้งโครงการ National Car Sharing ขึ้นเพื่อสนับสนุนการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์มีการสนับสนุนให้นำรถยนต์ไฟฟ้าให้บริการแล้วเป็นรูปธรรม และในบ้านเราเริ่มตื่นตัวและมีการส่งเสริมทั้งรถ EV และสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

เครดิต : www.bdrmblog.com

#CarSharing
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน