โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ชวนเพื่อนมาหาร WIFI กัน ทั้งประหยัดเงิน ประหยัดไฟกว่าชัวร์

  • 30 มิถุนายน 2561
  • 708 ครั้ง
ชวนเพื่อนมาหาร WIFI กัน ทั้งประหยัดเงิน ประหยัดไฟกว่าชัวร์

ชวนเพื่อนมาหาร WIFI กัน ทั้งประหยัดเงิน ประหยัดไฟกว่าชัวร์

มี WIFI อย่าเก็บไว้ใช้คนเดียว ชวนให้เพื่อนข้างห้องมาหารด้วยกันมั้ย เพราะไหนๆ ไฟฟ้าก็ต้องเสียไปอยู่แล้ว หันมาใช้ร่วมกันเครื่องเดียวดีกว่า เราท์เตอร์เครื่องหนึ่งกินไฟ 4,752 วัตต์ หรือประมาณ 40 บาท ต่อเดือน แทนที่จะใช้ 1 คน 1 เครื่อง มาใช้ร่วมกันหลายๆ คน กันดีกว่า นอกจากจะมีคนช่วยหารค่า WIFI แล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานด้วย

มาสร้างวัฒนธรรมหาร 2 ด้วยการใช้ WIFI ร่วมกัน ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์