โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

คืนนี้เข้ากะดึก...คนน้อยแต่สบายใจ ที่สำคัญได้ค่าแรงคูณสอง

  • 29 มิถุนายน 2561
  • 859 ครั้ง
คืนนี้เข้ากะดึก...คนน้อยแต่สบายใจ ที่สำคัญได้ค่าแรงคูณสอง

คืนนี้เข้ากะดึก...คนน้อยแต่สบายใจ ที่สำคัญได้ค่าแรงคูณสอง คนน้อยแบบนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟไว้ทั้งออฟฟิศ เลือกปิดส่วนที่ไม่ใช้ เจ้านายเห็นจะได้ภูมิใจ ที่พนักงานช่วยกันประหยัดไฟนอกจากจะได้ค่าแรงสองกะ โบนัสอาจจะคูณสองก็ได้ อยู่ออฟฟิศเดียวกันมาช่วยกันประหยัดไฟนะ

#ยิ่งใช้ร่วมกัน 
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน