โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านที่ต้องใช้ร่วมกัน

  • 27 มิถุนายน 2561
  • 950 ครั้ง
ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านที่ต้องใช้ร่วมกัน

ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านที่ต้องใช้ร่วมกัน เป็นอีกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟเปลืองที่สุดในบ้าน ถ้าใครใช้ตู้เย็นระบบเก่าไม่มี no frost (ไม่มีระบบละลายน้ำแข็ง) มาทำให้ตู้เย็นที่บ้านคุณประหยัดพลังงานแบบหาร2 แค่หมั่นละลายน้ำแข็งในตู้เย็นทุก 15-30 วัน
อย่าปล่อยให้ช่องแช่แข็ง มีน้ำแข็งเกาะเป็นจำนวนมาก จะทำให้ตู้เย็นทำงานหนักขึ้น สิ้นเปลืองไฟฟ้ามากขึ้น 
ดังนั้นถ้าอยากประหยัดไฟให้มากขึ้น อย่าลืมหมั่นละลายน้ำแข็ง และคอยล้างตู้เย็นอยู่เสมอ

วัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมใช้ทรัพยากรแบบหาร 2 

#ละลายน้ำแข็งตู้เย็น #ลดกินไฟ
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน