โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

จุดหมายอยู่ไม่ไกล จะใช้รถไปทำไม มาร่วมเลือกใช้ รถจักรยานในการเดินทาง

  • 25 มิถุนายน 2561
  • 667 ครั้ง
จุดหมายอยู่ไม่ไกล จะใช้รถไปทำไม มาร่วมเลือกใช้ รถจักรยานในการเดินทาง

จุดหมายอยู่ไม่ไกล จะใช้รถไปทำไม มาร่วมเลือกใช้ รถจักรยานในการเดินทาง อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ประหยัดพลังงานได้อีกไม่น้อย ไม่มีจักรยานก็ Bike Sharing ได้ โดยการหาเช่าจักรยานตามจุดต่างๆ ในเมือง หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตามต่างจังหวัด อย่างเช่น ภูเก็ต มาร่วมกันใช้จักรยานในการเดินทาง แทนการใช้รถก็ได้ออกกำลังกาย และประหยัดพลังงานอีกด้วย

เริ่มต้นวัฒนธรรมหาร 2 ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์ โดยการปั่นรัวๆ ไปพร้อมๆ กัน

#ยิ่งใช้ร่วมกัน 
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน