โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Think big ~ Start small ~ Always do it

  • 21 มิถุนายน 2561
  • 849 ครั้ง
Think big ~ Start small ~ Always do it

Think big ~ Start small ~ Always do it

การคิดในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แล้วเริ่มจากทำสิ่งเล็กๆ แต่ทำสิ่งนั้นอย่างสม่ำเสมอ แค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนให้โลกนี้ดีขึ้น อย่างเช่น เราต้องการให้โลกนี้ไม่มีคนหิวโหย เราแค่เริ่มจากการซื้ออาหารเท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียแล้วทิ้งอย่างไร้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง แค่นี้เราก็สามารถเพิ่มอาหารในจานของผู้อดอยากได้ เช่นเดียวกันกับการประหยัดพลังงาน เพียงแค่เราเริ่มทำสิ่งเล็กๆ เช่น ปิดน้ำ - ไฟเมื่อไม่จำเป็น แล้วร่วมใจกันทำ เราก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน

ส่วนหนึ่งจากงานหาร 2 Talks โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ 

#หาร2Talks 
#ThinkBigStartSmallAlwaysDoIt
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน