โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ทุกคนบอกว่าคนไทยไม่พร้อมกับ Sharing Economy เพราะทุกคนมีโลกส่วนตัว

  • 19 มิถุนายน 2561
  • 669 ครั้ง
ทุกคนบอกว่าคนไทยไม่พร้อมกับ Sharing Economy เพราะทุกคนมีโลกส่วนตัว

ทุกคนบอกว่าคนไทยไม่พร้อมกับ Sharing Economy เพราะทุกคนมีโลกส่วนตัว

แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มาเสริมด้านความสะดวกและปลอดภัย ทำให้เกิดความเชื่อใจระหว่างคนแปลกหน้ามากขึ้น คนจึงพร้อมที่จะ Live Sharing แบ่งปันพื้นที่ ข้อมูล และสิ่งต่างๆ ร่วมกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาในหลากหลายด้านที่เราคาดไม่ถึง”

ส่วนหนึ่งจากงานหาร 2 Talks โดย คุณอมฤต เจริญพันธ์ กรรมการผู้จัดการ HUBBA Thailand

#หาร2Talks 
#HUBBAThailand
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน