โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ภายในปี 2025 เศรษฐกิจของโลกครึ่งหนึ่งจะกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า “Sharing Economy”

  • 17 มิถุนายน 2561
  • 633 ครั้ง
ภายในปี 2025 เศรษฐกิจของโลกครึ่งหนึ่งจะกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า “Sharing Economy”
ภายในปี 2025 เศรษฐกิจของโลกครึ่งหนึ่งจะกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า “Sharing Economy” 
หรือ ระบบเศรษฐกิจแห่งการแบ่งปัน ซึ่งการแบ่งปันนี้ ไม่ใช่แค่ในโลกดิจิทัลเท่านั้น แต่รวมถึงโลกทางกายภาพด้วย ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆ คือ Co - Working Space ที่สามารถเปลี่ยนโต๊ะทำงานรกๆ ของศาสตราจารย์คนหนึ่ง เป็นพื้นที่ๆ ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ แต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีผู้กล้าเริ่มลงมือทำ”

ส่วนหนึ่งจากงานหาร 2 Talks โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

#หาร2Talks
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน