โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สังคมไทย ถึงวันหนึ่ง ต้องเกิดความเปลี่ยนแปลง

  • 16 มิถุนายน 2561
  • 627 ครั้ง
สังคมไทย ถึงวันหนึ่ง ต้องเกิดความเปลี่ยนแปลง

สังคมไทย ถึงวันหนึ่ง ต้องเกิดความเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนจากความเข้าใจเดิมๆ ความเคยชินเดิมๆ เลยอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ๆ สร้างผู้กล้าให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะถ้าเราไม่ช่วยกัน สิ่งใหม่ๆ ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นในสังค

ส่วนหนึ่งจากงานหาร 2 Talks โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

#หาร2Talks
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน