โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ใครว่ากรุงเทพฯ หาที่จอดรถยาก ?

  • 14 มิถุนายน 2561
  • 699 ครั้ง
ใครว่ากรุงเทพฯ หาที่จอดรถยาก ?

ใครว่ากรุงเทพฯ หาที่จอดรถยาก ?

คุณอภิราม สีตกะลิน กรรมการผู้จัดการ App “Park2Go” จะพิสูจน์ให้เราเห็นว่าไม่จริง แนวคิด Sharing Economy จะทำให้เรามีที่จอดรถอยู่ทุกๆ ที่ ถ้าเราคิดที่จะแบ่งปัน และใช้ร่วมกัน

พบกับแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจโดยการใช้ร่วมกัน ในงาน “หาร 2 Talks ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

#หาร2Talks
#Park2Go
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน