โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Fan กัน แชร์ด้วยกัน กระชับความสัมพันธ์ให้รักของสองเรา อยู่ด้วยกันเป็นคู่

  • 12 มิถุนายน 2561
  • 938 ครั้ง
Fan กัน แชร์ด้วยกัน กระชับความสัมพันธ์ให้รักของสองเรา 
อยู่ด้วยกันเป็นคู่

ของทุกอย่างก็ต้องใช้ร่วมกัน มีอะไรก็แบ่งปันกัน เพราะใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์

วัฒนธรรมประหยัดของคนมีคู่ แล้วคู่ของชาวหาร 2 ล่ะ ทำอะไรด้วยกันบ้าง แชร์ให้โลกรู้เลย