โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ถุงผ้าสิดี ถุงพลาสติกนั้นสิ้นเปลือง

  • 11 มิถุนายน 2561
  • 3599 ครั้ง
ถุงผ้าสิดี ถุงพลาสติกนั้นสิ้นเปลือง

สร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมใช้ทรัพยากรแบบหาร 2


ไม่ว่าจะซื้อของที่ไหน บอกพนักงานไปว่าไม่ใช้ถุงพลาสติก
ช่วยโลกได้ยิ่งกว่าที่คิด ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
-ช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกจำนวนมาก
-ประหยัดพลังงานในการผลิตถุงพลาสติก
-ประหยัดพลังงานในการย่อยสลาย
-ลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อม

เรื่องดีๆ ที่ต้องบอกต่อ

#ใช้ถุงผ้า #ลดการใช้ถุงพลาสติก 
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน