โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ทำไมต้อง ? “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

  • 10 มิถุนายน 2561
  • 696 ครั้ง
ทำไมต้อง ? “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะมาพูดถึงแนวคิดเบื้องหลังแคมเปญ “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์” ที่ส่งเสริมให้คนไทยใช้แนวคิด Sharing Economy ในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน ในงาน “หาร 2 Talks ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”


#หาร2Talks
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน