โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ส่องวัฒนธรรมประหยัดพลังงานจากต่างแดน ตอนที่ 1

  • 7 มิถุนายน 2561
  • 762 ครั้ง
ส่องวัฒนธรรมประหยัดพลังงานจากต่างแดน ตอนที่ 1

ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศผู้นำด้านการประหยัดพลังงานของโลก ยกตัวอย่างจากในชีวิตประจำวันเช่น “การซักผ้า” โดยใช้น้ำร้อนที่เหลือจากอ่างอาบน้ำ

ปกติคนญี่ปุ่นจะอาบน้ำด้วยการถูเนื้อตัวก่อนที่จะลงไปนั่งแช่น้ำร้อน
ในอ่าง ซึ่งใช้แช่ผลัดกันทั้งครอบครัว และน้ำที่เหลือราว 200 ลิตร ครึ่งหนึ่งจะถูกใช้ไปกับการซักผ้า โดยเครื่องซักผ้าจะมีปั๊มและสาย
สำหรับดูดน้ำจากอ่างแทบทุกเครื่อง เมื่อกดปุ่ม “ใช้น้ำร้อนในอ่าง” ในการซักล้างน้ำแรกและน้ำที่สอง เครื่องจะทำการดูดน้ำร้อนมา
ซักล้าง ส่วนน้ำที่สามและสี่นั้นจะเป็นน้ำเย็นจากท่อประปา

หลายท่านอาจคิดว่าไม่สกปรกหรือ ประหยัดค่าน้ำแต่ต้องมา เสียค่าไฟจากปั๊มดูดน้ำแทนหรือเปล่า ข้อหลังนี้มีผู้คำนวน แล้วว่าเมื่อเอาค่าน้ำมาหักลบจากค่าไฟที่ใช้กับปั๊มแล้ว ครั้งหนึ่งจะประหยัดได้ 8.4 เยน ปีหนึ่ง (ซักล้าง 126 ครั้ง) ประหยัดได้ 1,512 เยน และสำหรับข้อแรกนั้น ผู้รู้บอกว่า น้ำร้อนก่อนซักล้างด้วยน้ำเย็นธรรมดาสามารถชะล้างแบคทีเรียที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าได้ดีกว่าการซักล้างด้วยน้ำประปาธรรมดาล้วนๆ และจากการเปรียบเทียบกับการซักล้างธรรมดาแล้ว ก็ไม่พบกลิ่นที่แตกต่างกันอย่างไร นอกจากปุ่มซักล้างด้วยน้ำร้อน จากอ่างแล้ว ยังมีปุ่ม “ปั่นแห้งเบาๆ” “ปุ่มซักล้างแบบ eco” ฯลฯ อีกมากมาย

เครดิตภาพจาก Café De Osaka

#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน