โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Collaborative lifestyles หมายถึง Commercial Peer-to-Peer Mutualization Systems (CPMS)

  • 5 มิถุนายน 2561
  • 1375 ครั้ง
Collaborative lifestyles หมายถึง Commercial Peer-to-Peer Mutualization Systems (CPMS)

Collaborative lifestyles หมายถึง Commercial Peer-to-Peer Mutualization Systems (CPMS)

ระบบที่ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมใน Monetized Exchanges หรือการแลกเปลี่ยนที่ทำให้เกิดรายได้ ระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ อาทิ เงิน หรือ ทักษะ ระบบนี้เน้นที่การเชื่อมโยงคนที่มีความต้องการหรือมีความสนใจคล้ายๆ กัน มาแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่จับต้องยาก อาทิ เวลา พื้นที่ ทักษะ หรือ เงิน โดยมีการเติบโตของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่สามารถใช้เทคโนโลยี GPS ระบุพิกัดตำแหน่ง และแชร์ตำแหน่งได้แบบ real-time

ระบบหมุนเวียนทรัพยากร (Resource Circulation Systems)
จากงานเขียนของหลายๆ ท่านเราจะเห็นว่า Sector-Specific Model เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันหรือ Sharing Economy โดยโมเดลนี้ใช้ตลาดกลางสองทาง (Two-Sided Marketplace) ที่ช่วยให้แต่ละผู้ลงทุนสามารถสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ ศิลปิน รวมถึงงานหรือกิจกรรมด้านสังคม

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ (Expert Network)
โมเดลแบบนี้จะใช้ตลาดกลางสองด้าน (Two-Sided Marketplace) ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถส่งมอบข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการ

ความโปร่งใสและข้อมูลเปิด (Open Data)
มีการจัดทำโครงการหรือความริเริ่มด้านข้อมูลเปิด (Open Data) ในรัฐบาลกลางหรือหลายๆหน่วยงานปกครองท้องถิ่นหรือของรัฐ อาทิ เว็บไซต์ data.govและ London Data Store Portal โดยทฤษฎีการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดหรือโปร่งใสนั้นช่วยสนับสนุนนวัตกรรมและประสิทธิภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมไปถึงส่งเสริมเสถียรภาพของชุมชน

ความไว้วางใจ
ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันหรือ Sharing Economy นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ใช้ที่จะแบ่งปัน หากแต่การที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนั้นผู้ใช้ต้องมีความไว้วางใจ และเชื่อใจกันและกัน หน่วยงานที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันกล่าวว่า พวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ที่สมบูรณ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน รวมไปถึงผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือผู้มีส่วนร่วม โดยนอกจากความเชื่อใจแล้ว (เช่น ระหว่างบุคคล) ผู้ใช้แพลตฟอร์มระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันจะต้องมีความเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้า

คุณประโยชน์ที่ไม่ถูกใช้คือคุณประโยชน์ที่เสียเปล่า
Unused Values หรือ คุณประโยชน์ที่ไม่ถูกใช้ หมายถึง การหมดเวลาของผลิตภัณฑ์ บริการ และความสามารถที่ไม่ได้ใช้ เวลาว่างนี้ คือคุณประโยชน์ที่เสียเปล่าซึ่งโมเดลทางธุรกิจหรือองค์กรที่แบ่งปันกัน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีศักยภาพ ตัวอย่างถูกยกขึ้นมาบ่อยๆ มักได้แก่ อัตราการใช้รถที่โดยเฉลี่ยแล้วจะมีเวลาที่ไม่ได้ใช้รถถึง 92% คุณประโยชน์ที่เสียเปล่านี้คือทรัพยากรที่สำคัญ และเป็นโอกาสสำหรับการใช้รถแบบแบ่งปัน

Clay Shirky ผู้ซึ่งวิเคราะห์พลังของ ฝูงชน หรือ“Crowds” ที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวว่าเวลาที่เสียเปล่ายังมีคุณประโยชน์อีกมาก ในระหว่างวันผู้คนจำนวนมากมีศักยภาพที่ไม่ได้ใช้ พวกเขาสามารถมอบเศษเสี้ยวของเวลาเพื่อร่วมกันทำงานง่ายๆ ที่คนอื่นต้องการ อาทิเช่น ผ่าน Crowd Sourced-Solutions รวมถึง ตลาดกลางเพื่อการค้าอย่าง Amazon Mechanical Turk หรือ แพลตฟอร์มงานอาสา อย่าง Ushahidi
ของเสีย คือ อาหารชั้นดี
ของเสียเป็นสิ่งที่รู้กันว่าไม่เป็นที่ต้องการหรือถูกละทิ้ง ความท้าทายอย่างยิ่งคือ สิ่งที่เราเรียกว่าของเสียมีคุณประโยชน์ หากได้รับการออกแบบ และจัดส่งที่เหมาะสม มันสามารถส่งมอบให้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการต่อๆ ไป ปลดล็อคคุณค่าท่ามกลางทรัพยากรที่แพงและขาดแคลนขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างอย่างหนึ่ง คือ "Heirloom Design" ที่กล่าวถึงโดยนักฟิสิกส์และนักประดิษฐ์ที่ชื่อ Saul Griffith

#SharingSociety
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด 
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน