โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

บ้านเดียวกัน ซักผ้ากันคนละกอง แล้วอย่างงี้จะประหยัดได้ยังไง......

  • 3 มิถุนายน 2561
  • 777 ครั้ง
บ้านเดียวกัน ซักผ้ากันคนละกอง แล้วอย่างงี้จะประหยัดได้ยังไง......
1 ตะกร้าต่อ 1 ครั้ง เต็มตระกร้าแล้วซักพร้อมกัน นอกจากประหยัดทั้งน้ำ ไฟฟ้าและ น้ำยาซักผ้า แถมยังประหยัดเวลาถ้าเราใช้ร่วมกัน แค่รู้จักวิธีใช้ เรื่องบางอย่างมันก็ง่ายในการทำ 

มาร่วมสร้างวัฒนธรรมประหยัด 3 กองซัก 3 ครั้ง สิ้นเปลืองพลังงาน 3 กองซัก 1 ครั้ง ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์

#ทีมซักผ้า #เต็มตะกร้าแล้วค่อยซัก
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน